SZKOLENIA

 

Aby przezwyciężyć swoje słabości i wykorzystać czas…

 

ORGANIZATOR

 

ADEA jest ośrodkiem, który powstał w 2005 roku w Bułgarii i specjalizuje się w szkoleniach i indywidualnych terapiach z zakresu NEUROFEEDBACKU (EEG-biofeedbacku). 

Od tego czasu Adea prowadzi treningi (ponad 20 000 wykonanych sesji Neurofeedback), konsultacje (indywidualne, grupowe i on-line) oraz szkolenia metody Neurofeedback (ponad 100 przeprowadzonych szkoleń).

Od 2020 roku rozszerzamy naszą ofertę na szkolenia ON-LINE w języku polskim.

 

WYKŁADOWCA

 

 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata.

Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov

 

 

NOWOŚĆ!!! SZKOLENIA ON-LINE „ADEA”

 

 Organizator szkolenia: „ADEA”

 • www.adea-bg.com
 • info@adea-bg.com
 • tel. 694 474 777

Wymagania: dobre połączenie internetowe, zainstalowany program Neurofeednack (EEG-biofeedback), Konto google z dostępem do Hangouts.

 

 1. Indywidualne 3-godzinne szkolenie wprowadzające do Neuroterapii (EEG-biofeedback).

3-godzinne szkolenie indywidualne, prowadzone on-line przez Internet w dniu i godzinach wygodnych dla klienta.

Szkolenie dostępne dla osób, które zakupiły aparat Neurofeedback i chcą się zapoznać z zasadami prowadzenia treningu metodą Neurofeedback. Celem tego szkolenia jest umożliwienie klientowi zapoznanie się z normami i zasadami prowadzenia treningu. Szkolenie ma charakter wprowadzający.

 CENA: 500 zł. 

 

 1. Indywidualne Licencyjne Szkolenie Neurofeedback (EEG-biofeedback) 1 stopnia, część 1, wg programu PTNK.

Szkolenie indywidualne jest szkoleniem intensywnym, prowadzonym on-line przez internet w dniu dogodnym dla klienta. Materiał dwudniowego szkolenia jest przekazywany ramach 1 dnia szkoleniowego i dodatkowo klient otrzymuje dwugodzinną konsultację (superwizję), podczas której samodzielnie prowadzi terapię biofeedback. Szkolenie 1 stopnia składa się z 2 części, tak jak szkolenie 2 stopnia.

Szkolenie dostępne dla osób, które posiadają aparat EEGDigiTrack Neurofeedback.

Oferta dotyczy również szkolenia 2 stopnia.

CENA: 1500 zł.

 

 1. Grupowe Licencyjne Szkolenie Neurofeedback (EEG-biofeedback) 1 stopnia, część 1, wg programu PTNK.

Szkolenie dostępne on-line przez Internet w dogodnych dla klienta dniach, Minimum uczestników – 6 osób.

Szkolenie jest prowadzone on-line przez internet w dniu dogodnym dla klientów. Szkolenie 1 stopnia składa się z 2 części, tak jak szkolenie 2 stopnia.

Szkolenie dostępne dla osób, które posiadają aparat EEGDigiTrack Neurofeedback.

Oferta dotyczy również szkolenia 2 stopnia.  

CENA: 1000 zł.

 

 1. Indywidualne warsztaty praktyczne: Neurofeedback dla początkujących. Normy i praca z progami.

Warsztaty adresowane są do osób początkujących w Neurofeedbacku (EEG-biofeedback) i/lub chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback. W czasie warsztatów porządkujemy wiedzę związaną z oprogramowaniem – baza danych, ustawienia okna terapeuty. Powtarzamy jak pracować z progami. Przypominamy sobie umieszczanie elektrod w międzynarodowym systemie 10-20. Podczas szkolenia zwracamy uwagę na zakresy częstotliwości, progi i plansze stymulacyjne – związek między nimi. Na końcu szkolenia zajmujemy się projektowaniem treningu neurofeedback: jak często i co i jakie powinny być instrukcje dla trenującego. Szkolenie zaplanowane jest na 5 godzin astronomicznych.

Cena: 1000 zł

 

 1. Grupowe warsztaty praktyczne: Neurofeedback dla początkujących. Normy i praca z progami.

Szkolenie dostępne on-line przez Internet w dogodnych dla klienta dniach, Minimum uczestników – 6 osób.

Warsztaty adresowane są do osób początkujących w Neurofeedbacku (EEG-biofeedback) i/lub chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

W czasie warsztatów porządkujemy wiedzę związaną z oprogramowaniem – baza danych, ustawienia okna terapeuty. Powtarzamy jak pracować z progami. Przypominamy sobie umieszczanie elektrod w międzynarodowym systemie 10-20. Podczas szkolenia zwracamy uwagę na zakresy częstotliwości, progi i plansze stymulacyjne – związek między nimi. Na końcu szkolenia zajmujemy się projektowaniem treningu neurofeedback: jak często i co i jakie powinny być instrukcje dla trenującego. Szkolenie zaplanowane jest na 5 godzin astronomicznych.

CENA: 400 zł

 

 1. Indywidualne warsztaty praktyczne: Neurofeedback dla średniozaawansowanych: Analiza podstawowego QEEG i wybór protokołów.

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Na początku warsztatów omówimy przypadki z praktyki. Następnie uporządkujemy zasady prowadzenia prezentacji, diagnostyki i treningu (seans) neurofeedback. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych uczestników i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów. Szkolenie zaplanowane jest na 5 godzin astronomicznych.

 Cena: 1000 zł

 

 1. Grupowe warsztaty praktyczne: Neurofeedback dla średniozaawansowanych: Analiza podstawowego QEEG i wybór protokołów.

Szkolenie dostępne on-line przez Internet w dogodnych dla klienta dniach, Minimum uczestników – 6 osób.

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Na początku warsztatów omówimy przypadki z praktyki uczestników. Następnie uporządkujemy zasady prowadzenia prezentacji, diagnostyki i treningu (seans) neurofeedback. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych uczestników i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów. Szkolenie zaplanowane jest na 5 godzin astronomicznych.

 Cena: 400 zł

 

 1. Indywidualne warsztaty praktyczne: Szkolenie teoretyczne: Fale mózgowe w neurofeedbacku. Analiza i projektowanie treningów. Analiza QEEG i wybór protokołów.

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Na początku warsztatów omówimy fale mózgowe. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów. Szkolenie zaplanowane jest na 5 godzin astronomicznych.

 Cena: 1000 zł

 1. Grupowe warsztaty praktyczne: Szkolenie teoretyczne: Fale mózgowe w neurofeedbacku. Analiza i projektowanie treningów. Analiza QEEG i wybór protokołów.

Szkolenie dostępne on-line przez Internet w dogodnych dla klienta dniach, Minimum uczestników – 6 osób.

Warsztaty adresowane są do osób pracujących z Neurofeedbackiem (EEG-biofeedback) chcących uporządkować wiedzę dotyczącą prowadzenia treningów Neurofeedback.

Na początku warsztatów omówimy fale mózgowe. Następnym elementem jest analiza zapisów diagnostycznych i planowanie treningów neurofeedback. Zajmiemy się również analizą QEEG i wyborem protokołów. Szkolenie zaplanowane jest na 5 godzin astronomicznych.

Cena: 400 zł

 

 • Konsultacje Neurofeedback

Podczas indywidualnych konsultacji on-line z naszym wykładowcą będziecie mogli Państwo zadać swoje pytania, skonsultować przypadki i wyniki badań. Wykładowca może także pomóc w planowaniu treningu lub/i analizie wyników badań. Serdecznie zapraszamy.

Cena za godzinę: 150 zł