Неврофийдбек апаратура


ЕЕГ БИОФИЙДБЕК DIGI TRACK ВЕРСИЯ 15
(ЕЛМИКО, ПОЛША)


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА: СОФТУЕР ДИГИТРАК (НА АНГЛИЙСКИ, ПОЛСКИ, НЕМСКИ, АРАБСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК), ДВУКАНАЛЕН ХАРДУЕР, БАЗА ДАННИ, ПАКЕТ ОТ 20 ВИДЕО-ПЛАТФОРМИ, КОМПЛЕКТ ЕЛЕКТРОДИ, ПАСТА АС, опътване на български език.