ЕЕГ – биофийдбек (Невротренинг)

ЕЕГ – биофийдбек (Невротренинг)

Център за обучение на специалисти с 10 годишна традиция и първи в България терапевтичен кабинет.