Неврофийдбек и Биофийдбек обучение

Обучението „Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) и биофийдбек специалист“ е разделено на две нива – основно (НИВО 1) и специализирано (НИВО 2).

Предлагаме също практически еднодневни обучения да практикуващи невротерапевти: „Невро-Уоркшоп – Ниво 1“ и „Невро-Уоркшоп – Ниво 2“.

Обучението се провежда хибридно – онлайн на платформа SKYPE и присъствено в гр. Созопол в конферентната зала на Хотел Съни.

Обучението е записвано, за нуждите на участниците.

Всяко ниво се състои от ТРИ теоретично-практически модула (такса: 400 лева за всеки модул). Модулите се провеждат петък и събота от 10:00 до 17:00 часа. Всяко от двата нива завършва с изпит, на база на който участниците получават сертификат.

Програми:

Обучение Неврофийдбек и Биофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)

Ниво 1 – основно

Работа с монтаж С3-С4 и мини QEEГ. Биофийдбек системи. Теория и практика.

Цена: 1200 лв.

Целта на обучението е подготовка на бъдещи терапевти за самостоятелна работа като Невротерапевт (терапевт ЕЕГ-биофийдбек) и Биофийдбек терапевт. По време на обучението участниците се обучават как да използват програмите за Биофийдбек и Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек), нормите, принципите на потискане и усилване на вълни и как да работят с класически протоколи. В програмата на обучението е включено също научаване на това как да се извършва мини QЕЕГ от монтажа  С3 и С4. На участниците се предоставят основи от невроанатомия и лорета анализ. Практическите занимания се провеждат с използване на апаратура на Неврофийдбек ЕЕГ на фирмата Елмико (полски производител, апаратура регистрирана в ИАЛ). В практическата част участниците извършват самостоятелно диагностични изследвания и се учат как да планират тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).

Ден 1 10:00 0 17:00

 • Въведение в метода Биофийдбек и Неврофийдбек
 • Основни принципи на водене на тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).
 • История на метода Биофийдбек и Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).
 • Неврофийдбек – въведение в нормите, елементи на анализиран сигнал.
 • Развитие и структура на мозъка; функции на мозъчни структури.
 • Постсинаптичен и акционен сигнал.
 • Как да демонстрираме метод Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) на пациента – на дете и на възрастен.
 • Основи на водене на тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) – принципи на усилване и потискане на амплитуда.

Ден 2 10:00 0 17:00

 • Работа със софтуер Неврофийдбек – база данни и настройки на прозореца на терапевта.
 • Принципи на работа с прагове в Неврофийдбек.
 • Неврофизиологични елементи на изследване и норми (QEEГ – обхвати, микроволтове и прагове).
 • Въведение в мозъчни вълни – как пациентът вижда мозъчните си вълни.
 • Преден панел на Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) и монтаж на електроди в точките C3 и C4 спрямо международната система 10-20.
 • Практически упражнения за измерване на главата на пациента в система 10-20.
 • Честотни обхвати, прагове и био-игри – зависимости между тях.
 • Планиране на тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек): сесии, рундове и класически протоколи.

Ден 3 10:00 0 17:00

 • Неврофийдбек – практически упражнения: стартиране на система, монтаж на електроди, стартиране на изследване, настройки на монитора на терапевта, избор на био-игра и инструкции за пациента.
 • EEГ – дефиниции и елементи; QEEГ – дефиниции, елементи и норми.
 • Диагностичен анализ на сигнала EEГ и QEEГ.
 • Мозъчни вълни – Делта, Тета, Алфа, СМР, Бета1, Бета2 и Гама.
 • Латерализация на мозъка.
 • Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) и функционални зони на мозъка.
 • Невротрансмитери.

Ден 4 10:00 0 17:00

Биофийдбек

 • Биофийдбек спрямо Неврофийдбек – прилики и разлики
 • Провеждане на стрес-тест и разкриване на индивидуалния профил на отреагиране на стресори на клиента с КГР-биофийдбек („кожен“). Диагностика и интерпретация на резултатите от изследването.
 • Демонстрация на биофийдбек тренинг с КГР-биофийдбек
 • Демонстрация на биофийдбек тренинг с EMG-биофийдбек („мускулен“)
 • Демонстрация на биофийдбек тренинг с HRV-биофийдбек („сърдечен“)
 • Демонстрация на биофийдбек тренинг с респираторен-биофийдбек („дихателен“)

Ден 5 10:00 0 17:00

 • Работа с апаратура Неврофийдбек
 • Основни настройки
 • Протоколи
 • Прагове.

Ден 6 10:00 0 17:00

Уоркшоп

 • Работа с програми неврофийдбек, настройки на изследване.
 • Презентация на метода и диагностика.
 • Водене на тренинг.
 • Въпроси и трудности.
 • Подготовка за изпит.

Обучение Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) специалист

Ниво 2 – специализирано

Работа с пълен монтаж ЕЕГ и пълно QEEГ. Индивидуални и кохерентни протоколи. Теория и практика.

Цена: 1200 лв.

Целта на обучението е надграждане на нови знания и умения на практикуващи терапевти в областта на пълна диагностика QEEG, създаване на индивидуални протоколи, работа с кохерентни протоколи и знанията в областта на на функционални невро-физиологични системи. Практическите занимания се провеждат с използване на апаратура на Неврофийдбек ЕЕГ на фирмата Елмико (полски производител, апаратура регистрирана в ИАЛ). В практическата част участниците извършват самостоятелно диагностични изследвания, създават протоколи и планират тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).

Ден 1 10:00 0 17:00

 • Въведение, въпроси и обобщение на досегашна работа на участници.
 • Повторение: Неврофийдбек – презентация, диагностика и тренинги в монтаж С3-С4.
 • Въведение в пълно QEEG – принципи и норматив.
 • Монтаж 10-20.
 • EEG – правилни записи.
 • EEG – патологични записи и артефакти.

Ден 2 10:00 0 17:00

 • Практическа част:  извършване на EEG i QEEG.
 • Анализ на EEG i QEEG.

Ден 3 10:00 0 17:00

 • Съвременна неврофизиология – XXI w.
 • Мозъчна кора, неврони и ключови структури.
 • Настойки на изследване на EEG i QEEG.
 • Създаване на нови специализирани протоколи и диаграми.

Ден 4 10:00 0 17:00

 • Извършване на EEG i QEEG.
 • Анализ на EEG i QEEG.

Ден 5 10:00 0 17:00

 • Диагностични маркери за пълно QEEG.
 • Практическа част:  извършване на EEG i QEEG.
 • Практическа част:  Създаване на нови специализирани протоколи и диаграми.

Ден 6 10:00 0 17:00

 • Практическа част:  извършване на EEG i QEEG.
 • Практическа част:  Създаване на нови специализирани протоколи и диаграми.
 • Въпроси и трудности.
 • Подготовка за изпит.

Обучение „Невро-Уоркшоп – Ниво 1“

Симулация на диагностика и тренинги Неврофийдбек. Анализ на QEEG и случаи от практика.

Цена: 150 лв.

Целта на Уоркшопа  е усъвършенстване на знания и умения за водене на тренинги Неврофийдбек. По време на тези обучения симулираме провеждане на невротренинги, анализираме реални рапорти и планираме терапии, обсъждаме случаи от практика и преди всичко даваме възможност да се срещат работещи  невротерапевти.

Ден 1 10:00 0 17:00

 • Въведение в Невро-уоркшопа – представяне на себе си и практиката си.
 • Симулации на неврофийдбек сесии.
 • Обсъждане на казуси.

Обучение „Невро-Уоркшоп – Ниво 2“

Симулация на диагностика и тренинги Неврофийдбек. Анализ на QEEG и случаи от практика.

Цена: 150 лв.

Целта на Уоркшопа  е усъвършенстване на знания и умения за диагностика и специализирани протоколи Неврофийдбек. По време на тези обучения анализираме пълно QEEG, създаваме протоколи, обсъждаме случаи от практика и преди всичко даваме възможност да се срещат работещи  невротерапевти.

Ден 1 10:00 0 17:00

 • Въведение в Невро-уоркшопа – представяне на себе си и практиката си.
 • Анализи на QEEG записи и планиране на тренинги със специализирани протоколи.
 • Обсъждане на казуси.

ВОДЕЩИ:

Агнешка Дейнович-Величков

е основател и управител на Адеа ЕООД – фирма специализирана в обучения в областта на неврофийдбек и търговия с медицинска апаратура. До сега е провела над сто обучения по биофийдбек и неврофийдбек в България, обучавала е специалисти като д-р Стоян Везенков, д-р Димитър Колев, д-р Пламен Димитров, Нели Паева. Тя е активен обучител по метода и в Полша, където организира обучения съвместно с производител на медицинска апаратура Координация. От 2019 е консултант в Медицинския факултет в Университета в Ржешов, Полша, където съвместно популяризират в научни среди и списания QEEG като диагностичен метод и неврофийдбек като високо ефективен метод при много нарушения. Тя е и активен терапевт с проведени над 10 хиляди терапевтични сесии. Сред клиентите на фирмата са: Болница СБРДЦП „Св. София“ ЕООД, Медицински университет във Варна, Дневен център св. Анна в Пловдив, Ресурсни Центрове във Враца, Варна, Русе, Плевен, Велико Търново, Търговище, частно практикуващи логопеди, педагози, психолози, психиатри и невролози.

Радослав Щерев

е основател и управител на Брейн Амиго ЕООД – фирма, специализирана в доставките на апаратура за невро-рехабилитация и подкрепа на психичното здраве. Участва в проектирането на апаратни методики и фирмени стаи за психологическо разтоварване и редуциране на стреса. Консултант е на психиатри, психолози, лекари и треньори по внедряването на апаратура за електросън, невро-релакс и биофийдбек системи. Специалист с дългогодишни интереси в областта на приложната психо-физиология, невротехнологиите, проблемите на стреса и нарушенията на съня. Сред клиентите на фирмата са Национална Служба за Охрана, Държавно предприятие „ Ръководство Въздушно Движение“, ВМА – София, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, Софийски университет „Климент Охридски“, Медицински университет – Варна, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Комплексен онкологичен център – Пловдив, частнопрактикуващи психолози, психиатри и невролози.

Препоръки от обучени от нас терапевти:

За кого е предназначен ЕЕГ Неврофийбек (ЕЕГ-Биофийдбек)?

За абсолютно здрави хора

Преди всичко за онези, които изпитват необходимост постоянно да се усъвършенстват – мениджъри, шефове на големи компании, лекари, спортисти, юристи, шофьори и други. Въобще хора, живеещи в голямо напрежение, на които им се налага да взимат бързи и точни решения, да са в пълна готовност и концентрация по всяко време. И също така за хора, които искат да намалят напрежението си, да контролират емоциите си, да живеят по-здравословно и пълноценно. Прилага се при бърнаут (burnоut) ефекта.

С помощта на невротерапията се подобрява значително имунитетът ни, започваме да контролираме по-добре емоциите си, да постигаме по-добри резултати в професионалния и личния си живот, а също така и в спорта. След 15 сеанса ЕЕГ биофийдбек човек наистина се чувства по-весел и по-щастлив. Този метод е нещо като фитнес за мозъка! Като модерен масаж на… мозъка! Както тялото се чувства по-добре, ако спортуваме редовно, така и мозъкът ни би се чувствал по-добре, ако го „раздвижваме“ с помощта на ЕЕГ биофийдбек.

За деца

Невротренингът може да се прилага и на деца над 3-годишна възраст. В кабинетите по ЕЕГ биофийдбек могат да се срещнат деца с училищни проблеми (невъзможност за концентрация, хиперактивност, липса на мотивация за учене и други подобни). В тези случаи невротренингът помага на децата да усъвършенстват уменията си за концентрация, да са по-спокойни и тушира агресията им. По света този метод се прилага често и при деца с говорни проблеми, тикове, а даже и при аутисти. Предлага се и като помощна терапия при работата с деца с епилепсия, детска церебрална парализа, епилепсии и други.

За болни

Невротренингът дава добри резултати като помощна терапия и при работа с хора в депресии, с различни фобии и паники. Освен това повлиява добре булимия и анорексия и зависимости като алкохолизъм и наркомания. Прилага се като спомагателен метод при рехабилитация след инсулти или мозъчни травми.
Важно е да запомните, че невротренингът изисква постоянство, време, много желание и мотивация от страна на човека, който иска да посети кабинета на специалиста.