Биофийдбек обучение

Уважаеми клиенти,

„Адеа“ променя структурата на обученията „Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)“ от 10-дневна на 12-дневна програма. Тъй като „Адеа“ уважава своите клиенти, на този етап общата цена на обучението няма да се променя, и двете нива общо са на старата цена 1500 лв.

Обучението ще бъде разделено на две нива – основно и специализирано.

Обучението може да бъде провеждано стационарно и онлайн.

Всяко ниво се състои от 3-дневен теоретично-практически модул (такса: 400 лева) и 3 отделни 1-дневни теоретично-практически модули (такса за всеки модул: 150 лева). Всяко ниво завършва с изпит, на база на който участиците получават сертификат. Обучението е под патроната на „Балканска Асоциация по неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация“ и сертификатите са издавани от асоциацията и „АДЕА“.

С най-добри пожелания

Екипът на „АДЕА“


Обучение Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)

Обучението „Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)“ е разделено на две нива – основно и специализирано.

Обучението е провеждано САМО  онлайн на платформа SKYPE.

Всяко ниво се състои от 3-дневен теоретично-практически модул (такса: 500 лева) и 3 отделни 1-дневни теоретично-практически модули (такса за всеки модул: 150 лева). Всяко ниво завършва с изпит, на база на който участиците получават сертификат. 

Ниво първо – основно

Работа на централната линия и мини QEEГ. Теория и практика.

Целта на обучението е подготовка на бъдещи терапевти за самостоятелна работа като Невротерапевт (терапевт ЕЕГ-биофийдбек). По време на обучението участниците се обучават как да използват програмите за Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек), нормите, принципите на подтискане и усилване на вълни и как да работят с класически протоколи. В програмата на обучението е включено също научаване на това как да се извършва мини QЕЕГ от централната линия (точки С3 и С4). На участниците се предоставят основи от невроанатомия и лорета анализ. Практическите занимания се провеждат с използване на апаратура на Неврофийдбек ЕЕГ на фирмата Елмико (полски производител, апаратура регистрирана в ИАЛ). В практическата част участниците извършват самостоятелно диагностични изследвания и се учат как да планират тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).

Първото ниво на обучението се състои от 50 часа.

Структурата на първо ниво на обучението  – основно:

Част 1:

3-дневно теоретично-практическо обучение. Заниманията се провеждат от 10:00 до 18:00ч.

Част 2:

1-дневно теоретично-практическо обучение.

Еднодневните обучения са посветени на развиване на конкретни практически умения на бъдещия Невротерапевт (ЕЕГ-биофийдбек терапевт). Всяко от трите обучения е посветено на отделни практически теми и част от тях съдържат теоретичен модул, касаещ невроанатомия и неврофизиология, представян от нашият партньор д-р Димитър Колев.

Еднодневните обучения се провеждат с интервали минимум 3 седмици (максимум 5) един от друг. Заниманията се провеждат от 10:00 до 18:00ч.

Част 3:

1-дневно теоретично-практическо обучение.

Част 4:

1-дневно теоретично-практическо обучение и изпит, въз основата на който се издава сертификат.

Обучение Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)

Ниво второ – специализирано

Работа на точките по система 10-20 и пълно QEEГ.

Теория и практика.

Целта на обучението е надграждане на знанията на работещи терапевти, завършили ниво първо. Терапевтите се обучават как да работят на всичките точки от системата 10-20. В програмата на обучението се включва: как да се извършва пълно QЕЕГкак да се планират специализирани тренинги и как да се създават и използват специализирани протоколи. По време на обучението участниците се научават как да прилагат специализирани протоколи и надграждат знанията си в областта на неврофизиологията. Практическите занимания се провеждат с използване на апаратура на Неврофийдбек ЕЕГ на фирмата Елмико (полски производител, апаратура регистрирана в ИАЛ). В практическата част участниците извършват самостоятелно диагностични изследвания и се учат как да планират тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).

Второто ниво на обучението се състои от 50 часа.

Структурата на второ ниво на обучението  – специализирано:

Част 1:

3-дневно теоретично-практическо обучение. Заниманията се провеждат от 10:00 до 18:00ч.

Част 2:

1-дневно теоретично-практическо обучение.

Еднодневните обучения са посветени на развиване на конкретните практически умения на бъдещия Невротерапевт (ЕЕГ-биофийдбек терапевт). Всяко от трите обучения е посветено на отделни практически теми и част от тях съдържат теоретичен модул, касаещ невроанатомия и неврофизиология, представян от нашият партньор д-р Димитър Колев.

Еднодневните обучения се провеждат с интервали минимум 3 седмици (максимум 5) един от друг. Заниманията се провеждат от 10:00 до 18:00ч.

Част 3:

1-дневно теоретично-практическо обучение.

Част 4:

1-дневно теоретично-практическо обучение и изпит, въз основата на който се издава сертификат.

ВОДЕЩ:

Агниешка Дейнович-Величков

Сертифициран неврофийдбек терапевт от „АКСОН“ – център за специализирано медицинско обучение в Полша (2006 г.) и „Institut für EEG-Neurofeedback“ в Германия (2013 г.).

Обучител на метода ЕЕГ-биофийдбек (Неврофийдбек) от 2007 година с проведени над 300 обучения в България, Унгария, Полша, Северна Македония и др. самостоятелно както и в екип със специалисти като д-р Димитър Колев (до 2020), д-р Стоян Везенков (до 2012), Стани Ненхоф (до 2010) и асистент Стилиян Георгиев (до 2010). В обученията са взимали участие признати вече специалисти като Билен Алилова, Нели Паева, Маргерита Белцовска, Маргарита Теодору, д-р Николай Димитров, д-р Пламен Димитров, Радослав Щерев – водещ представител на невростимулации в България, терапевти от Ресурсни и Дневни Центрове и много други.

Автор на множество статии в областта на биофийдбека, гост в мнозина телевизионни предавания, консултант в Медицински Университет, Жешов, Полша.

Препоръки от обучени от нас терапевти: