Биофийдбек обучение

Уважаеми клиенти,

„Адеа“ променя структурата на обученията „Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)“ от 10-дневна на 12-дневна програма.

Обучението ще бъде разделено на две нива – основно и специализирано.

Обучението може да бъде провеждано стационарно и онлайн.

Всяко ниво се състои от три дву-дневни теоретично-практически модули (такса: 400 лева). Всяко ниво завършва с изпит, на база на който участиците получават сертификат. Обучението е под патроната на „Балканска Асоциация по неврофийдбек, биофийдбек и невромодулация“ и сертификатите са издавани от асоциацията и „АДЕА“.

С най-добри пожелания

Екипът на „АДЕА“


Обучение Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек) и Биофийдбек

Обучението „Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек)“ е разделено на две нива – основно и специализирано.

Обучението е провеждано онлайн на платформа SKYPE и присъствено в Созопол.

Ниво първо – основно

Работа на централната линия и мини QEEГ. Теория и практика.

Целта на обучението е подготовка на бъдещи терапевти за самостоятелна работа като Невротерапевт (терапевт ЕЕГ-биофийдбек). По време на обучението участниците се обучават как да използват програмите за Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек), нормите, принципите на подтискане и усилване на вълни и как да работят с класически протоколи. В програмата на обучението е включено също научаване на това как да се извършва мини QЕЕГ от централната линия (точки С3 и С4). На участниците се предоставят основи от невроанатомия и лорета анализ. Практическите занимания се провеждат с използване на апаратура на Неврофийдбек ЕЕГ на фирмата Елмико (полски производител, апаратура регистрирана в ИАЛ). В практическата част участниците извършват самостоятелно диагностични изследвания и се учат как да планират тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).

Първото ниво на обучението се състои от 50 часа.

Програма на обучението

Ниво второ – специализирано

Работа на точките по система 10-20 и пълно QEEГ.

Теория и практика.

Целта на обучението е надграждане на знанията на работещи терапевти, завършили ниво първо. Терапевтите се обучават как да работят на всичките точки от системата 10-20. В програмата на обучението се включва: как да се извършва пълно QЕЕГкак да се планират специализирани тренинги и как да се създават и използват специализирани протоколи. По време на обучението участниците се научават как да прилагат специализирани протоколи и надграждат знанията си в областта на неврофизиологията. Практическите занимания се провеждат с използване на апаратура на Неврофийдбек ЕЕГ на фирмата Елмико (полски производител, апаратура регистрирана в ИАЛ). В практическата част участниците извършват самостоятелно диагностични изследвания и се учат как да планират тренинг Неврофийдбек (ЕЕГ-биофийдбек).

Второто ниво на обучението се състои от 50 часа.

ВОДЕЩ:

Агниешка Дейнович-Величков

Сертифициран неврофийдбек терапевт от „АКСОН“ – център за специализирано медицинско обучение в Полша (2006 г.) и „Institut für EEG-Neurofeedback“ в Германия (2013 г.).

Обучител на метода ЕЕГ-биофийдбек (Неврофийдбек) от 2007 година с проведени над 300 обучения в България, Унгария, Полша, Северна Македония и др. самостоятелно както и в екип със специалисти като д-р Димитър Колев (до 2020), д-р Стоян Везенков (до 2012), Стани Ненхоф (до 2010) и асистент Стилиян Георгиев (до 2010). В обученията са взимали участие признати вече специалисти като Билен Алилова, Нели Паева, Маргерита Белцовска, Маргарита Теодору, д-р Николай Димитров, д-р Пламен Димитров, Радослав Щерев – водещ представител на невростимулации в България, терапевти от Ресурсни и Дневни Центрове и много други.

Автор на множество статии в областта на биофийдбека, гост в мнозина телевизионни предавания, консултант в Медицински Университет, Жешов, Полша.