HRV – Сърдечен Биофиййдбек

HRV-БИОФИЙДБЕК тренинги се провеждат с използване на апаратура emWave Pro .

Предимствата на апаратура:

  • обективно мониторира сърдечния пулс;
  • изчислява спектрален анализ на промените в пулса (Heart Rate Variability-HRV);
  • измерва кохерентността на сърдечната дейност и връща обратно атрактивни и приятни аудио-визуални презентации (биофийдбек) в реално време.

Кохерентността на сърдечната дейност показва оптималната работа, при която умът, емоциите и действията са в синхрон и баланс. При кохерентна работа на сърцето имунната, ендокринната и нервна системи функционират хармонично.

Пулсовият сензор, включен в USB порта, изпраща в компютъра данни за работата на сърцето и изчислената кохерентност се превръща от софтуера в приятни презентации върху монитора. emWave Pro помага да се постигне кохерентност чрез техники, интерактивни упражнения и игри, които изграждат емоционална стабилност, увеличава виталността, изостря фокуса и избистря ума.

Тренинги HRV-БИОФИЙДБЕК учат ни как да издишаме стреса си лесно и надалеч за да управляваме стреса!

Научно е доказано, че при целенасочени дихателни упражнения и съсредоточаване върху положителни чувства като благодарност и състрадание сърдечният ритъм влиза в състояние на кохерентност.

Кохерентност в съгласуваност или синхронизация между работните ритми  на сърцето, дишането, кръвното налягане и мозъка като това състояние е най-добрия антидот на стреса.

Апаратура emWaveе научно валидирана система, който измерва вариабилността на сърдечния ритъм – показател за адаптивността на сърцето на стрес и много добър, възприет в болничната практика и спорта глобален индикатор за здравето и виталния капацитет на организма.

По време на тренинги трениращ се учи как да създава състоянието на кохерентност, при което сърцето, ума и емоциите работят в синхрон и са балансирани. Това е възможно зчреди онагледяване на моделите на сърдечния ритъм в реално време по време на тренинги.

Как се осъществява биофийдбек?

Графика за промените на сърдечния ритъм в реално време.

Прозорецът долу вляво показва разпредлението на активността между парасимпатикус и симпатикус в А.Н.С. в момента и обобщено за цялата сесия след спирането и.

Долу вдясно се показва малък прозорец с пулса в момента.

Тренировъчен модул за бързо овладяване на техниката за кохерентност. Целта е  съгласуване на вдишването и издишването с движението на топчето нагоре и надолу по вълната.

Ритъмът на движението на топчето може да бъде настройван.

Апаратура предлага интересни видео-визуализации за обратната връзка: