ЕМГ – Мускулен Биофийдбек

Какво е ЕМГ?

 • Не инвазивен метод за измерване на електрическа активност на мускули!!!
 • Разкрива истинската активност на мускула при движение и различни пози
 • Онагледява фини взаимоотношения помежду отделните мускули

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕМГ-БИОФИЙДБЕК

 • Физиотерапия и рехабилитация – ортопедия, кинезиотерапия, мануална терапия
 • Урология – третиране на инконтиненция
 • Биомеханика – спорт, анализ на движенията, изследвания
 • Ергономия – изследвания на работното място, безопасност на труда, продуктов дизайн и сертифициране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

 • КИНЕСТЕТИЧНИ УСЕЩАНИЯ
 • ТРЕНИНГ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА НЯКОЛКО МУСКУЛА
 • ТРЕНИНГ ЗА ПОЗАТА НА ТЯЛО

ЕМГ-БИОФИЙДБЕК ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОТОРНИ ФУНКЦИИ

 • Двигателната функция ангажира група от множество мускули, работещи заедно, за да изпълнят движението
 • Независим биофийдбек за всеки канал може да се подава при малък брой от анализирани сигнали (максимум 4 мускула)
 • Сумарен биофийдбек (от постигане на правилен двигателен модел) се дава при мускулно реобразование и работа с множество мускули
 • Мускулите и техни ЕМГ сигнали се разделят на две групи: за активиране (агонисти и синергисти)и за дезактивиране (антагонисти или заместващи)

ЕМГ-БИОФИЙДБЕК ИГРА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА МУСКУЛНАТА СИЛА

 • ВСЯКО УСПЕШНО ПОВТОРЕНИЕ НА МУСКУЛНА
 • КОНТРАКЦИЯ УВЕЛИЧАВА ГОРИВОТО НА БАЛОНА.

ЕМГ-БИОФИЙДБЕК ИГРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНА МОТОРИКА

 • ИНТЕНЗИВНОСТТА НА МУСКУЛНАТА КОНТРАКЦИЯ УПРАВЛЯВА ДВИЖЕНИЯТА НА РИБКАТА