Вестибуларен Биофийдбек

MiniBoard СИСТЕМА

Вестибуларен – Биофийдбек предназначен е за трениг на концентрация на вниманието, равновесие и невро-мускулна координация с интерактивни компютърни игри, управлявани от балансиращите движения на трениращия.

Биофийдбек системата MiniBoard прави упражнения за равновесие и баланс забавни и интересни. Самият прогрес в тренинга на вестибуларния апарат е лесно измерим по множество параметри.

Този биофийдбек е подходящ за деца с дефицит на внимание или други обучителни трудности.

Той предлага ефективен и атрактивен начин за тренировка на вниманието и базисни мозъчни процеси, стоящи в основата на способността за учене. И всичко това се постига забавно и без усилия чрез компютърни игри и непрестанно движение.