Първият симпозиум по неврофийдбек и биофийдбек в България

17 август 2019, ВАРНА, ХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“

На 17 август 2019 г проведе се първият симпозиум по Неврофийдбек и Биофийдбек в България.
Благодарим на всички лектори и участници.