Календар

Индивидуални сесии ЕЕГ-Биофийдбек (Неврофийдбек) провеждаме в удобното за клиенти време.
    • За информацията относно обучения, организация или конкат с управителя, обадете се на: +359 899 56 72 36 (Агнешка Дейнович-Величков)

Обучения Неврофийдбек (QEEG-БИОФИЙДБЕК)

От 2023 обученията Неврофийдбек провеждаме съвместно със Свободен Бургаски Университет. Подробности вижте тук.

Предстоящо обучение

Курсът се провежда на три етапа(части), както следва:

  • Част 1: 10-11.11.2023, петък и събота, 10:00 – 15:30
  • Част 2: 24-25.11.2023, петък и събота, 10:00 – 15:30
  • Част 3: 08-09.12.2023, петък и събота, 10:00 – 15:30

Форма на обучение: Обучението се провежда в две форми: присъствено(в сградата на БСУ) и онлайн едновременно(симултанно).

ЗАПИСВАНЕ