Календар

Индивидуални сесии ЕЕГ-Биофийдбек (Неврофийдбек) провеждаме в удобното за клиенти време.
  • За да си запазите час, обадете се на: + 359 883 37 87 97 (Бояна Василева)
  • За информацията относно обучения, организация или конкат с управителя,
    обадете се на: +359 899 56 72 36 (Агнешка Дейнович-Величков)

Обученията се провеждат основно он-лайн.

По-желание на клиента, имайки предвид възможностите на преподавателите и епидемиологичните условия, обученията могат да се провеждат стационарно в София и във Варшава.

ЮЛИ 2021 – LIPIEC 2021

 

Сертифицирано Обучение Неврофийдбек.
НИВО 1 – ЧАСТ 1.

09.07.2021 | 10:00 – 18:00
10.07.2021 | 10:00 – 18:00
11.07.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

 

АВГУСТ 2021 – SIERPIEŃ 2021

 

Wakacje Neurofeedback – Bułgaria

14.08.2021 | 21.08.2021

Neurofeedback Stopień 1. Szkolenie podstawowe.

26.08.2021 | 10:00 – 18:00
27.08.2021 | 10:00 – 18:00
28.08.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

 

СЕПТЕМВРИ 2021 – WRZESIEŃ 2021

 

Сертифицирано Обучение Неврофийдбек.
НИВО 1 – ЧАСТ 1 .

20.09.2021 | 10:00 – 18:00
21.09.2021 | 10:00 – 18:00
22.09.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

 

ОКТОМВРИ 2021 – PAŹDZIERNIK 2021

 

Neurofeedback Stopień 1. Szkolenie podstawowe.

04.10.2021 | 10:00 – 18:00
05.10.2021 | 10:00 – 18:00
06.10.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Сертифицирано Обучение Неврофийдбек.
НИВО 2 – ЧАСТ 1 .

15.10.2021 | 10:00 – 18:00
16.10.2021 | 10:00 – 18:00
17.10.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

Neurofeedback Stopień 2. Szkolenie podstawowe.

25.10.2021 | 10:00 – 18:00
26.10.2021 | 10:00 – 18:00
27.10.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

 

НОЕМВРИ 2021 – LISTOPAD 2021

 

Neurofeedback Stopień 1. Szkolenie podstawowe.

15.11.2021 | 10:00 – 18:00
16.11.2021 | 10:00 – 18:00
17.11.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Сертифицирано Обучение Неврофийдбек.
НИВО 1 – ЧАСТ 1 .

19.11.2021 | 10:00 – 18:00
20.11.2021 | 10:00 – 18:00
21.11.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

 

ДЕКЕМВРИ 2021 – GRUDZIEŃ 2021

 

Neurofeedback Stopień 1. Szkolenie podstawowe.

13.12.2021 | 10:00 – 18:00
14.12.2021 | 10:00 – 18:00
15.15.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.