Календар

Индивидуални сесии ЕЕГ-Биофийдбек (Неврофийдбек) провеждаме в удобното за клиенти време.
  • За да си запазите час, обадете се на: + 359 883 37 87 97 (Бояна Василева)
  • За информацията относно обучения, организация или конкат с управителя,
    обадете се на: +359 899 56 72 36 (Агнешка Дейнович-Величков)

Обученията се провеждат основно он-лайн.

По-желание на клиента, имайки предвид възможностите на преподавателите и епидемиологичните условия, обученията могат да се провеждат стационарно в София и във Варшава.

Януари 2021 – Styczeń 2021

НИВО 1 – ЧАСТ 1
Сертифицирано Oбучение
Неврофийдбек.

08.01.2021 | 10:00 – 18:00
09.01.2021 | 10:00 – 18:00
10.01.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

Stopień 1 – Warsztaty 3
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

14.01.2021 | 10:00 – 18:00

Zapłacone/300 zł.

Neuro-Rozmowy

19.01.2021 | 11:30 – 13:00

Bezpłatnie

Невроразговори

20.01.2021 | 18:00 – 19:30

Безплатно

STOPIEŃ 1 – Podstawowe trzydniowe szkolenie
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

25.01.2021 | 10:00 – 18:00
26.01.2021 | 10:00 – 18:00
27.01.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Февруари 2021 – Luty 2021

STOPIEŃ 2 – Podstawowe trzydniowe szkolenie
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

08.02.2021 | 10:00 – 18:00
09.02.2021 | 10:00 – 18:00
10.02.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

НИВО 1 – ЧАСТ 1
Сертифицирано Oбучение
Неврофийдбек.

19.02.2021 | 10:00 – 18:00
20.02.2021 | 10:00 – 18:00
21.02.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

Stopień 1 – Warsztaty 1
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

22.02.2021 | 10:00 – 18:00

Zapłacone/300 zł.

Neuro-Rozmowy

23.02.2021 | 11:30 – 13:00

Bezpłatnie

Невроразговори

24.02.2021 | 18:00 – 19:30

Безплатно

STOPIEŃ 1 – Podstawowe trzydniowe szkolenie
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

25.02.2021 | 10:00 – 18:00
26.02.2021 | 10:00 – 18:00
27.02.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Март 2021 – Marsz 2021

Stopień 2 – Warsztaty 1
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

05.03.2021 | 10:00 – 18:00

Zapłacone/300 zł.

STOPIEŃ 1 – Podstawowe trzydniowe szkolenie
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

18.03.2021 | 10:00 – 18:00
19.03.2021 | 10:00 – 18:00
20.03.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Stopień 1 – Warsztaty 2
Certyfikowane Szkolenie Neurofeedback

22.03.2021 | 10:00 – 18:00

Zapłacone/300 zł.

Neuro-Rozmowy

23.03.2021 | 18:30 – 19:30

Bezpłatnie

Невроразговори

24.03.2021 | 18:30 – 20:00

Безплатно

Април 2021 – Кwiecień 2021

НИВО 1 – ЧАСТ 1
Сертифицирано Oбучение
Неврофийдбек.

09.04.2021 | 10:00 – 18:00
10.04.2021 | 10:00 – 18:00
11.04.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

Невроразговори

26.04.2021 | 18:30 – 20:00

Безплатно

Neuro-Rozmowy

27.04.2021 | 18:30 – 19:30

Bezpłatnie

Май 2021 – Maj 2021

Neurofeedback Stopień 1

21.05.2021 | 10:00 – 18:00
22.05.2021 | 10:00 – 18:00
23.05.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Невроразговори

24.05.2021 | 18:30 – 20:00

Безплатно

Neuro-Rozmowy

25.05.2021 | 18:30 – 19:30

Bezpłatnie

Юни 2021 – Czerwiec 2021

НИВО 1 – ЧАСТ 1
Сертифицирано Oбучение
Неврофийдбек.

18.06.2021 | 10:00 – 18:00
19.06.2021 | 10:00 – 18:00
20.06.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

Neurofeedback Stopień 2

24.06.2021 | 10:00 – 18:00
25.06.2021 | 10:00 – 18:00
26.06.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Neurofeedback Stopień 1

28.06.2021 | 10:00 – 18:00
29.06.2021 | 10:00 – 18:00
30.06.2021 | 10:00 – 18:00

1500 zł.

Юли 2021 – Lipiec 2021

НИВО 2 – ЧАСТ 1
Сертифицирано Oбучение
Неврофийдбек.

02.07.2021 | 10:00 – 18:00
03.07.2021 | 10:00 – 18:00
04.07.2021 | 10:00 – 18:00

375 лв.

Wakacje Neurofeedback – Bułgaria

10.07.2021 | 10:00 – 18:00