Екип

Agnieszka Dejnowicz – Velichkov
(Агниешка Дейнович – Величков)

Родена в град Лодз, Полша, в семейството на известен полски тромпетист и медицинска сестра с висше образование. Възпитана в артистично семейство, самата тя доста рано започва да рисува. Въпреки артистичната си страст, след завършване на гимназия, е приета Славянска Филология, където започва да се реализира като начинаещ изследовател и организатор.

По същото време записва и Полска Филология. А вече като студентка 2 курс, демострирала отлични резултати, минава на извънреден начин на следване – индивидуално, с научен ръководител. Като студентка подготвя и изнася доклади по различни конференции – включително и международни. Нейна е идеята да се сформира в Лодзкия Университет научен кръжок за слависти, който и до ден днешен съществува като най-изявен славистичен кръжок в Полша.

По време на следването си се издържа от частни уроци по полски език и литература за гимназисти, продава и свои картини.Завършва университета през 2000 година с “отличен”, като всяка година получава стипендии и дипломи, включително и от Министъра на образоването в Полша.

След почти двегодишна работа като Sales Manager, Marketing Branch Manager и др. се завърща в университета като асистент – този път във Варшава. През 2001 година участва в курсове по “Бързо Четене”, “Мнемотехники” и др. в известната полска школа “Akademia Nauki”, които завърши със сертификати за инструктор.

Почти две години работи в Полша като академичен преподавател с голям преподавателски и изследователски успех. През 2002 година полага държавен изпит за “Лектор по полски език и литература за чужденци” с диплома на организацията BRISTOL. През 2003 година печели конкурс, организиран от Полското Министерство на Образоването за лектор в чужбина и избира Нови Сад в Сърбия. Започва работа като лектор по полски език и преподавател по полска литература по международен договор между Полша и Сърбия.

По лични причини една година по-късно се пренася в България. Повече от две години живее в София и работи като преводач, организатор и водещ на курсове по „бързо четене“, „мнемотехники“ и „майндмапинг“.

Понастоящем участва в магистърска програма Мениджмънт на образованието за възрастни. Това ще я отведе в областта на консултациите и обученията, включително и по европейски програми и проекти.

Към момента тя е утвърден обучител с над 3000 човека преминали нейните обучения само в България, специалист терапевт и обучител по ЕЕГ – Биофийдбек, член на Българска асоциация по биофийдбек и продължава да се развива в областта на практическата психология.

Най-новото предизвикателство към Агниешка е работата й в телевизията, като главен консултант на предаването „Перфектна памет“.


При хибридните срещи помагат:

Гергана Николова

Милка Ризели